Sứ mệnh giải cứu trong “Tòa tháp chọc trời”

Ảnh do CGV cung cấp
Ảnh do CGV cung cấp
Ảnh do CGV cung cấp
Lên top