Stephen Hawking - nguồn cảm hứng bất tận của điện ảnh