Soo Hyun, Ji Chang Wook, Park Seo Joon, Lee Min Ho: Mỹ nam không hợp vai ác

Ji Chang Wook, Kim Soo Hyun, Park Seo Joon, Lee Min Ho ghi dấu với loạt vai chính diện hiền lành. Ảnh: Cắt phim
Ji Chang Wook, Kim Soo Hyun, Park Seo Joon, Lee Min Ho ghi dấu với loạt vai chính diện hiền lành. Ảnh: Cắt phim
Ji Chang Wook, Kim Soo Hyun, Park Seo Joon, Lee Min Ho ghi dấu với loạt vai chính diện hiền lành. Ảnh: Cắt phim
Lên top