Sống trong an lạc

Làng Dedrom ngày nay, nơi Guru Rinpoche ẩn tu những năm giữa thế kỷ thứ VIII. Ảnh: Bảo Chân
Làng Dedrom ngày nay, nơi Guru Rinpoche ẩn tu những năm giữa thế kỷ thứ VIII. Ảnh: Bảo Chân