Song Hye Kyo nhận gần 4 tỉ đồng một tập phim, nhưng gần như không diễn gì?

Song Hye Kyo thể hiện khả năng diễn xuất yếu kém so với cát-xê 200 triệu won. Ảnh: SBS.
Song Hye Kyo thể hiện khả năng diễn xuất yếu kém so với cát-xê 200 triệu won. Ảnh: SBS.
Song Hye Kyo thể hiện khả năng diễn xuất yếu kém so với cát-xê 200 triệu won. Ảnh: SBS.
Lên top