“Sống chung với mẹ chồng” tập 31: Sơn tỏ tình với Minh Vân, Diệp tị nạnh với chồng

Diệp tỏ thái độ không muốn bà Phương can thiệp vào chuyện vợ chồng. Ảnh: cắt từ clip.
Diệp tỏ thái độ không muốn bà Phương can thiệp vào chuyện vợ chồng. Ảnh: cắt từ clip.
Diệp tỏ thái độ không muốn bà Phương can thiệp vào chuyện vợ chồng. Ảnh: cắt từ clip.
Lên top