“Sống cần có một tấm lòng”

Danh ca Khánh Ly trong buổi giao lưu với báo chí tại Đà Nẵng hôm 22.10.
Danh ca Khánh Ly trong buổi giao lưu với báo chí tại Đà Nẵng hôm 22.10.
Danh ca Khánh Ly trong buổi giao lưu với báo chí tại Đà Nẵng hôm 22.10.
Lên top