Sơn Tùng M-TP vượt qua Jack và K-ICM lập kỉ lục mới trên YouTube

Sơn Tùng M-TP  lập kỉ lục mới. Ảnh: Chụp màn hình, MTP.
Sơn Tùng M-TP lập kỉ lục mới. Ảnh: Chụp màn hình, MTP.
Sơn Tùng M-TP lập kỉ lục mới. Ảnh: Chụp màn hình, MTP.
Lên top