Sơn Tùng M-TP, Jack, K-ICM, Chi Pu ra MV: Ồn ào có lấn át chất lượng?

Các nghệ sĩ gây nhiều tranh cãi khi ra sản phẩm. Ảnh: MTPE, Cắt từ clip.
Các nghệ sĩ gây nhiều tranh cãi khi ra sản phẩm. Ảnh: MTPE, Cắt từ clip.
Các nghệ sĩ gây nhiều tranh cãi khi ra sản phẩm. Ảnh: MTPE, Cắt từ clip.
Lên top