Soi trình độ học vấn của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Andrea Meza

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Andrea Meza từng tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ sư Phần mềm Máy tính. Ảnh: Andrea Meza Instagram
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Andrea Meza từng tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ sư Phần mềm Máy tính. Ảnh: Andrea Meza Instagram
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Andrea Meza từng tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ sư Phần mềm Máy tính. Ảnh: Andrea Meza Instagram
Lên top