Soi kính lúp tìm vàng các cuộc thi ảnh tại Việt Nam

Chùa trên núi Ngọa Vân (Đông Triều, Quảng Ninh). Ảnh: V.V
Chùa trên núi Ngọa Vân (Đông Triều, Quảng Ninh). Ảnh: V.V
Chùa trên núi Ngọa Vân (Đông Triều, Quảng Ninh). Ảnh: V.V
Lên top