Sinh viên Thái Nguyên hào hứng trong đêm hội Halloween, gây quỹ ủng hộ miền Trung