Sinh viên ngành Dược trở thành Hoa khôi sinh viên Thành Đô 2018