Simon Cowell “tham vọng” một BTS phiên bản Anh

Simon Cowell hy vọng một BTS phiên bản Anh quốc. Ảnh: Seventeen Magazine.
Simon Cowell hy vọng một BTS phiên bản Anh quốc. Ảnh: Seventeen Magazine.
Simon Cowell hy vọng một BTS phiên bản Anh quốc. Ảnh: Seventeen Magazine.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top