“Siêu phẩm” về COVID-19 và những câu chuyện khác

Hình ảnh từ poster của phim “Giữa tâm dịch”. (Poster phim do CGV cung cấp)
Hình ảnh từ poster của phim “Giữa tâm dịch”. (Poster phim do CGV cung cấp)
Hình ảnh từ poster của phim “Giữa tâm dịch”. (Poster phim do CGV cung cấp)
Lên top