Showbiz 24h: Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ được chào đón nồng nhiệt; Diễn viên Quang Thắng "kêu cứu"

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Mâu Thủy - H'Hen Niê - Hoàng Thùy.
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Mâu Thủy - H'Hen Niê - Hoàng Thùy.
Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Mâu Thủy - H'Hen Niê - Hoàng Thùy.
Lên top