Showbiz 24h: Hương Giang tỏa sáng với bikini, Xuân Bắc nhắn nhủ chị em ngày 8.3