Showbiz 24h: Hằng BingBoong làm mới “Đừng xa em đêm nay” theo phong cách không thể chất hơn!

Hằng BingBoong làm mới ca khúc xưa với phong cách cực chất.
Hằng BingBoong làm mới ca khúc xưa với phong cách cực chất.
Hằng BingBoong làm mới ca khúc xưa với phong cách cực chất.
Lên top