Showbiz 24h: Con trai Xuân Bắc học thoại Táo quân, Diễm Quỳnh dẫn chương trình cuối năm

Lên top