Sẽ phát hành đặc biệt bộ tem Chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện Việt Nam tại Trung tâm báo chí quốc tế. Ảnh vnpost.
Gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện Việt Nam tại Trung tâm báo chí quốc tế. Ảnh vnpost.
Gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện Việt Nam tại Trung tâm báo chí quốc tế. Ảnh vnpost.
Lên top