Sẽ “khai quật” bài thơ cổ ở núi Bài Thơ bị vùi sâu dưới đất

Núi Bài Thơ phía mặt vịnh Hạ Long - nơi có những bài thơ cổ được các bậc tiền nhân sáng tác và khắc lên vách đá từ xa xưa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Núi Bài Thơ phía mặt vịnh Hạ Long - nơi có những bài thơ cổ được các bậc tiền nhân sáng tác và khắc lên vách đá từ xa xưa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Núi Bài Thơ phía mặt vịnh Hạ Long - nơi có những bài thơ cổ được các bậc tiền nhân sáng tác và khắc lên vách đá từ xa xưa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top