Scandal coi thường ca sĩ trẻ: Hoàng Bách bênh vực Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng bị ca sĩ trẻ "tố" đến trễ và thiếu tôn trọng nghệ sĩ hát lót.
Phan Đinh Tùng bị ca sĩ trẻ "tố" đến trễ và thiếu tôn trọng nghệ sĩ hát lót.
Phan Đinh Tùng bị ca sĩ trẻ "tố" đến trễ và thiếu tôn trọng nghệ sĩ hát lót.
Lên top