“Save Your Tears” của The Weeknd dẫn đầu bảng Billboard Hot 100

The Weeknd có sự kết hợp đầy thành công với Ariana Grande trong “Save Your Tears”. Ảnh: Xinhua
The Weeknd có sự kết hợp đầy thành công với Ariana Grande trong “Save Your Tears”. Ảnh: Xinhua
The Weeknd có sự kết hợp đầy thành công với Ariana Grande trong “Save Your Tears”. Ảnh: Xinhua
Lên top