Sau Sơn Tùng, Mỹ Tâm, Jack là Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMAs

Jack là Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMAs 2020. Ảnh: NSCC
Jack là Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMAs 2020. Ảnh: NSCC
Jack là Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV EMAs 2020. Ảnh: NSCC
Lên top