Sau lùm xùm với Jack, K-ICM mất hút trong MV của "gà mới", lý do là gì?

K-ICM mất hút khỏi MV của nghệ sĩ mới trong công ty. Ảnh: NSCC
K-ICM mất hút khỏi MV của nghệ sĩ mới trong công ty. Ảnh: NSCC
K-ICM mất hút khỏi MV của nghệ sĩ mới trong công ty. Ảnh: NSCC
Lên top