Sau lùm xùm, Blackpink vượt TWICE, Red Velvet, IZ*ONE vào top 1 vì điều này

Blackpink vượt nhiều nhóm nhạc nữ để chiếm top 1. Ảnh: Cắt clip
Blackpink vượt nhiều nhóm nhạc nữ để chiếm top 1. Ảnh: Cắt clip
Blackpink vượt nhiều nhóm nhạc nữ để chiếm top 1. Ảnh: Cắt clip
Lên top