Sau hơn 2 thập kỉ, dàn MC "Đường lên đỉnh Olympia" bây giờ ra sao?

Dàn MC Đường lên đỉnh Olympia sau hơn 2 thập kỉ có nhiều thay đổi. Ảnh: Cắt clip
Dàn MC Đường lên đỉnh Olympia sau hơn 2 thập kỉ có nhiều thay đổi. Ảnh: Cắt clip
Dàn MC Đường lên đỉnh Olympia sau hơn 2 thập kỉ có nhiều thay đổi. Ảnh: Cắt clip
Lên top