Sau hé lộ album mới, Blackpink lại có thêm thành tích với How you like that

Blackpink mang đến 2 niềm vui cho fan trong một ngày. Ảnh: Cắt clip
Blackpink mang đến 2 niềm vui cho fan trong một ngày. Ảnh: Cắt clip
Blackpink mang đến 2 niềm vui cho fan trong một ngày. Ảnh: Cắt clip
Lên top