Sau Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà động viên Xuân Bắc “cái gì đến cứ đón, cái gì đi cứ tiễn”

Lên top