Sau 50 năm, “Bạch Đàn liễu” được công diễn

Cảnh vở “Bạch đàn liễu” diễn sáng 30.9 tại rạp Đại Nam (Hà Nội). Ảnh: VV
Cảnh vở “Bạch đàn liễu” diễn sáng 30.9 tại rạp Đại Nam (Hà Nội). Ảnh: VV
Cảnh vở “Bạch đàn liễu” diễn sáng 30.9 tại rạp Đại Nam (Hà Nội). Ảnh: VV
Lên top