Sắp mở đường 50 tỉ đồng vào Văn miếu Hà Tĩnh

Văn miếu Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Văn miếu Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Văn miếu Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top