Sao Việt với những chia sẻ xúc động nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Các sao Việt gửi lời chúc đến mọi gia đình nhân ngày 28.6. Ảnh: NSCC
Các sao Việt gửi lời chúc đến mọi gia đình nhân ngày 28.6. Ảnh: NSCC
Các sao Việt gửi lời chúc đến mọi gia đình nhân ngày 28.6. Ảnh: NSCC
Lên top