Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sao Việt làm gì ngày 30 Tết?