Dàn sao trẻ Erik, Jack, K-ICM, Quân A.P có trong tay sự nghiệp ra sao?

Các nghệ sĩ sinh năm 1997 đều có ngã rẽ riêng trong sự nghiệp. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ sinh năm 1997 đều có ngã rẽ riêng trong sự nghiệp. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ sinh năm 1997 đều có ngã rẽ riêng trong sự nghiệp. Ảnh: NSCC
Lên top