Sao quyền lực nhất Hoa ngữ: Dương Mịch, Vương Nhất Bác hay Triệu Lệ Dĩnh?

Dương Mịch, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi là các ngôi sao nổi tiếng của Hoa ngữ. Ảnh: Cắt clip, Chụp màn hình
Dương Mịch, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi là các ngôi sao nổi tiếng của Hoa ngữ. Ảnh: Cắt clip, Chụp màn hình
Dương Mịch, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi là các ngôi sao nổi tiếng của Hoa ngữ. Ảnh: Cắt clip, Chụp màn hình
Lên top