Sao nhí Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Hồ Văn Cường bây giờ ra sao?

Phương Mỹ Chi và các sao nhí là Quán quân, Á quân sau nhiều năm qua có sự nghiệp thay đổi. Ảnh: NSCC, CTCC
Phương Mỹ Chi và các sao nhí là Quán quân, Á quân sau nhiều năm qua có sự nghiệp thay đổi. Ảnh: NSCC, CTCC
Phương Mỹ Chi và các sao nhí là Quán quân, Á quân sau nhiều năm qua có sự nghiệp thay đổi. Ảnh: NSCC, CTCC
Lên top