Sao cùng World Cup: Messi đá trượt penalty cũng không có gì to tát

Messi "nợ" Argentina một chiếc cúp vàng
Messi "nợ" Argentina một chiếc cúp vàng
Messi "nợ" Argentina một chiếc cúp vàng