Sáng tạo tại Vermont Studio Center (Mỹ)

Việt Văn (trái) và họa sĩ Marcus Dunn (Mỹ) - một họa sĩ trẻ thích vẽ trừu tượng. Ảnh do họa sĩ Nepal Kapil chụp.
Việt Văn (trái) và họa sĩ Marcus Dunn (Mỹ) - một họa sĩ trẻ thích vẽ trừu tượng. Ảnh do họa sĩ Nepal Kapil chụp.
Việt Văn (trái) và họa sĩ Marcus Dunn (Mỹ) - một họa sĩ trẻ thích vẽ trừu tượng. Ảnh do họa sĩ Nepal Kapil chụp.