Sân khấu Lệ Ngọc và điểm sáng của sân khấu kịch Việt Nam

Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng Sân khấu Lệ Ngọc vẫn không ngừng nỗ lực cho ra mắt nhiều vở diễn ấn tượng. Ảnh: Sân khấu Lệ Ngọc
Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng Sân khấu Lệ Ngọc vẫn không ngừng nỗ lực cho ra mắt nhiều vở diễn ấn tượng. Ảnh: Sân khấu Lệ Ngọc
Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng Sân khấu Lệ Ngọc vẫn không ngừng nỗ lực cho ra mắt nhiều vở diễn ấn tượng. Ảnh: Sân khấu Lệ Ngọc
Lên top