Sân khấu kịch TP.Hồ Chí Minh đối phó với dịch COVID-19

Vở diễn Romeo & Juliet của các nghệ sĩ trẻ tại TPHCM. Ảnh: NSCC
Vở diễn Romeo & Juliet của các nghệ sĩ trẻ tại TPHCM. Ảnh: NSCC
Vở diễn Romeo & Juliet của các nghệ sĩ trẻ tại TPHCM. Ảnh: NSCC
Lên top