Sân khấu kịch nỗ lực hoạt động trở lại

Sân khấu kịch nỗ lực hoạt động trở lại

Vở Cậu Đồng. Ảnh: NSCC
Vở Cậu Đồng. Ảnh: NSCC
Vở Cậu Đồng. Ảnh: NSCC
Lên top