Rũ bỏ hình ảnh an toàn, Hà Thúy Anh tái xuất đầy ấn tượng