Rosé và Jennie tiết lộ lý do đặt tên nhóm Blackpink

Lý do có tên nhóm Blackpink gây thú vị cho fan. Ảnh: Poster
Lý do có tên nhóm Blackpink gây thú vị cho fan. Ảnh: Poster
Lý do có tên nhóm Blackpink gây thú vị cho fan. Ảnh: Poster
Lên top