Rosé - Blackpink và IU có thật sự đang thống lĩnh kỷ lục bán album?

IU và  Rosé - Blackpink có thành tích bán album khủng. Ảnh: MV
IU và Rosé - Blackpink có thành tích bán album khủng. Ảnh: MV
IU và Rosé - Blackpink có thành tích bán album khủng. Ảnh: MV
Lên top