Rosé - Blackpink hội tụ nhiều lý do để có màn solo thành công?

Rosé - Blackpink hứa hẹn có màn ra mắt thành công rực rỡ. Ảnh: MV.
Rosé - Blackpink hứa hẹn có màn ra mắt thành công rực rỡ. Ảnh: MV.
Rosé - Blackpink hứa hẹn có màn ra mắt thành công rực rỡ. Ảnh: MV.
Lên top