Rap Việt và King of Rap: Vì sao lại tạo hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả?

Rap Việt và King of Rap cạnh tranh quyết liệt. Ảnh: Vie, CTCC
Rap Việt và King of Rap cạnh tranh quyết liệt. Ảnh: Vie, CTCC
Rap Việt và King of Rap cạnh tranh quyết liệt. Ảnh: Vie, CTCC
Lên top