Rap Việt: Diễn thơ Tố Hữu, hát xẩm, thí sinh khiến Suboi, Wowy tranh giành

Các thí sinh nổi bật của Rap Việt. Ảnh: Vie
Các thí sinh nổi bật của Rap Việt. Ảnh: Vie
Các thí sinh nổi bật của Rap Việt. Ảnh: Vie
Lên top