Rạp chiếu phim dành cho người ngồi trên ô tô đầu tiên tại Quảng Ninh

Rạp chiếu phim là bãi đỗ xe khu vực Cảng tàu du lịch Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rạp chiếu phim là bãi đỗ xe khu vực Cảng tàu du lịch Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rạp chiếu phim là bãi đỗ xe khu vực Cảng tàu du lịch Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top