Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng:

“Rạp cần phim Việt, đó là cơ hội để vực dậy điện ảnh Việt”

Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử của Thu Trang ra rạp cuối năm 2020 có doanh thu khả quan. Ảnh: NSCC
Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử của Thu Trang ra rạp cuối năm 2020 có doanh thu khả quan. Ảnh: NSCC
Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử của Thu Trang ra rạp cuối năm 2020 có doanh thu khả quan. Ảnh: NSCC
Lên top