Ra mắt sách về cố NSƯT Nguyễn Ngọc Bạch

Bìa cuốn sách Nguyễn Ngọc Bạch - Một đời sân khấu. Ảnh: NXB
Bìa cuốn sách Nguyễn Ngọc Bạch - Một đời sân khấu. Ảnh: NXB
Bìa cuốn sách Nguyễn Ngọc Bạch - Một đời sân khấu. Ảnh: NXB
Lên top